Creativiteit en verschillende bewustzijnswerelden

Onze geest kan zich in 3 verschillende bewustzijnswerelden bevinden…

Het dualistisch bewustzijn:
dit is ons ego waar we ons in het alledaagse leven mee identificeren. in dit bewustzijn wordt er onderscheid gemaakt tussen het ene en het andere, waardoor het oordelende (hokjes)denken ontstaat.

Kosmisch bewustzijn:
hier ben je in contact met de eeuwige bron, de leegte of ruimte waar alles opspringt en weer naar terugkeert. Een totaal Weten waar alles in word gedragen. Alles valt samen tot een Harmonieuze Eenheid wat je zou kunnen omschrijven als onvoorwaardelijke Liefde. Hier rust de geest in vrede!

Astraal bewustzijn:
dit bewustzijn slaat een brug tussen de twee andere werelden van bewustzijn. Onze intuïtie, creativiteit en gevoelsleven staat hier centraal.
Mijn missie is om mensen uit te nodigen om deze heilige brug van creatieve schepping op eigen wijze te bewandelen, om zo thuis te komen bij onze essentie.
Meer weten over de drie werelden van bewustzijn? Mijn levenspartner en collega ‘Peter van den Hoek’ verteld er uitgebreid over in zijn boek ‘Reizen door de geest: de Drie Stadia van Bewustzijn’ (ISBN: 978-9090272191


Nieuwsbrief